Rättspolitiska utskottet organiserar om

Torbjorn_Wester_webb

Att arbeta i sakpolitiska utskott är något nytt för Piratpartiet. Det första utskottet som bildades var det rättspolitiska utskottet. Efter en tid har det blivit uppenbart att upplägget som vi inledde med inte varit helt optimalt för att få saker och ting gjorda. Därför har jag bestämt mig för att organisera om utskottet i grunden. För att vi ska få en chans att skapa en bra gruppdynamik vill jag börja med en mindre grupp än vi varit hittills. Så därför minskar vi utskottets medlemmar till… Läs mer

Rättspolitiska utskottet

3D_Judges_Gavel

För ett tag sedan efterlyste jag intresserade pirater till det rättspolitiska utskott som just ska dra igång sin verksamhet. Nu har medarbetarna valts ut. ”Utskottet” är helt enkelt en sakpolitisk arbetsgrupp med ambitionen att följa riksdagen, regeringen och olika intresseorganisationer inom det aktuella området. Förhoppningen är att utskottet ska kunna (1) följa debatten i ämnesområdet så att partiet kan reagera snabbt nog för att slå sig in i mediabruset, (2) lyfta frågor i ämnesområdet till intern debatt i partiet och bidra till att vår politik utvecklas, samt (3)… Läs mer