Rättspolitiska utskottet organiserar om

Torbjorn_Wester_webb

Att arbeta i sakpolitiska utskott är något nytt för Piratpartiet. Det första utskottet som bildades var det rättspolitiska utskottet. Efter en tid har det blivit uppenbart att upplägget som vi inledde med inte varit helt optimalt för att få saker och ting gjorda. Därför har jag bestämt mig för att organisera om utskottet i grunden. För att vi ska få en chans att skapa en bra gruppdynamik vill jag börja med en mindre grupp än vi varit hittills. Så därför minskar vi utskottets medlemmar till… Läs mer

Nyhetskällor för ämnet rättspolitik

Paragraf

Piratpartiets rättspolitiska utskott ligger i startgroparna för att börja sitt arbete. En av våra första uppgifter är att göra en inventering av vilka nyhetskällor på nätet inom ämnet rättspolitik som är värdefulla att följa. Vissa nyhetskällor är ganska självklara, som justitiedepartementets och advokatsamfundets pressmeddelanden och hemsidor. Men det kan finnas en uppsjö av värdefulla nyhetskällor som vi i utskottet inte känner till, och därför vill vi be svärmen på nätet om hjälp. Vad finns det för rättspolitiska nyhetskällor? Vilka intresseorganisationer verkar inom det rättspolitiska området? Vilka… Läs mer

Rättspolitiska utskottet

3D_Judges_Gavel

För ett tag sedan efterlyste jag intresserade pirater till det rättspolitiska utskott som just ska dra igång sin verksamhet. Nu har medarbetarna valts ut. ”Utskottet” är helt enkelt en sakpolitisk arbetsgrupp med ambitionen att följa riksdagen, regeringen och olika intresseorganisationer inom det aktuella området. Förhoppningen är att utskottet ska kunna (1) följa debatten i ämnesområdet så att partiet kan reagera snabbt nog för att slå sig in i mediabruset, (2) lyfta frågor i ämnesområdet till intern debatt i partiet och bidra till att vår politik utvecklas, samt (3)… Läs mer

Anmäl ditt intresse till det rättspolitiska utskottet

Justice

Jag söker 3-5 pirater som vill vara med i det rättspolitiska utskottet. Se nedan hur du anmäler ditt intresse! För att öka Piratpartiets möjlighet att synas i media har tre sakpolitiska talespersoner utsetts. Jag är partiets rättspolitiska talesperson. Avsikten med att införa talespersoner var också att säkerställa att partiet bygger upp en långsiktig kompetens i olika politiska områden. Talespersonerna förväntas bilda sakpolitiska arbetsgrupper (eller ”utskott”) med medarbetare som tillsammans följer riksdagen, regeringen och olika intresseorganisationer inom det aktuella politikområdet. Förhoppningsvis kan det på sikt bidra till… Läs mer