Nyhetskällor för ämnet rättspolitik

Paragraf

Piratpartiets rättspolitiska utskott ligger i startgroparna för att börja sitt arbete. En av våra första uppgifter är att göra en inventering av vilka nyhetskällor på nätet inom ämnet rättspolitik som är värdefulla att följa. Vissa nyhetskällor är ganska självklara, som justitiedepartementets och advokatsamfundets pressmeddelanden och hemsidor. Men det kan finnas en uppsjö av värdefulla nyhetskällor som vi i utskottet inte känner till, och därför vill vi be svärmen på nätet om hjälp. Vad finns det för rättspolitiska nyhetskällor? Vilka intresseorganisationer verkar inom det rättspolitiska området? Vilka… Läs mer